Polipy żołądka

Polipy żołądka są to uwypuklenia błony śluzowej do światła żołądka. Postępowanie z polipami żołądka  jest zależne od budowy histologicznej i objawów.

Polipy żołądka stwierdza się w około 3% badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Polipy żołądka są zwykle bezobjawowe, stwierdzane przypadkowo podczas badania endoskopowego żołądka.

 

Najczęściej spotykane rodzaje polipów żołądka:

  • polipy dna żołądka – najczęściej zlokalizowane w sklepieniu i trzonie żołądka. Mogą być pojedyncze lub mnogie, są zwykle bardzo małe , ich średnica wynosi zwykle 2-3mm. Polipy te nie mają potencjału nowotworowego, czasem mogą zanikać. W przypadku stwierdzenia polipów dna żołądka wskazane jest wykonanie kolonoskopii, ponieważ istnieje współwystępowanie polipów dna żołądka i gruczolaków jelita grubego.

 

  Polipy dna żołądka

  • polipy hyperplastyczne – są najczęściej stwierdzanymi zmianami polipowatymi w żołądku, najczęściej towarzyszą przewlekłemu zapaleniu żołądka, zapaleniu związanemu z infekcją Helicobacter pylori i zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Wykazano , że leczenie infekcji Helicobacter pylori powoduje zmniejszanie się polipów hyperplastycznych. Polipy hyperplastyczne mogą być znajdowane w całym żołądku, mogą być pojedyncze lub mnogie, wielkości od kilku milimetrów do nawet kilku centymetrów. Nie ma jednomyślności co do usuwania polipów hyperplastycznych i do nadzoru.

 

  Polip hyperplastyczny żołądka

  • polipy gruczolakowate żołądka – należą do polipów nowotworowych, są znacznie rzadsze, mogą lokalizować się w każdej części żołądka, ale najczęściej w okolicy przedodźwiernikowej. Ze względu na potencjał złośliwienia polipy gruczolakowate powinny być usuwane metodą endoskopową lub laparoskopową resekcją klinową żołądka

 

Polip gruczolakowaty żołądka

Postępowanie z polipami żołądka jest zależne od jego wielkości, budowy histologicznej i ewentualnych objawów, które wywołuje.

Jeśli zmiana polipowata ma 2cm lub więcej należy go usunąć endoskopowo  o ile jest to wykonalne. Jeśli nie należy pobrać wycinki i w przypadku stwierdzenia utkania gruczolaka należy rozważyć chirurgiczne usunięcie polipa.

Polipy powodujące objawy tj. zwężenie światła i krwawienie powinny być usunięte endoskopowo.

Każda zmiana polipowata w żołądku powinna być poddana ocenie histopatologicznej. Jeśli wynik histopatologiczny potwierdza obecność utkania gruczolaka, to każdy polip tego typu powinien być usunięty. Zasadnym uważa się tez wykonanie kontrolnej gastroskopii po roku od polipektomii.

Nie ma natomiast konieczności wykonywania kontrolnej gastroskopii po usunięciu polipa niegruczolakowatego.

Jeśli w pobranych wycinkach nie stwierdzi się utkania gruczolaka, polip nie jest większy niż 2cm i nie wywołuje objawów  nie ma potrzeby dalszej interwencji.